Triển vọng thị trường tài chính ô tô Việt Nam đến năm 2024 - theo Thời hạn cho vay, theo Loại hình tổ chức (Ngân hàng Thương mại và Tổ chức tài chính phi ngân hàng) và theo Loại phương tiện (Chở khách và Thương mại hạng nhẹ)

About the Report

About the Report

Bấm vào đây để cập nhật Báo cáo về: - Triển vọng thị trường tài chính ô tô Việt Nam đến năm 2026

Báo cáo có tiêu đề "Triển vọng thị trường tài chính ô tô Việt Nam đến năm 2024 - theo kỳ hạn vay, theo loại hình tổ chức (ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính phi ngân hàng) và theo loại phương tiện (hành khách và thương mại nhẹ)" cung cấp một phân tích toàn diện về thị trường tài chính ô tô của Việt Nam bao gồm diễn biến thị trường, tổng quan, nguồn gốc, quy mô thị trường và phân khúc thị trường. Tập trung sâu rộng vào việc định lượng quy mô thị trường của ngành này bằng tín dụng giải ngân, dư nợ cho vay mua ô tô và số lượng xe được tài trợ. Báo cáo bao gồm các khía cạnh như phân khúc thị trường (theo thời hạn vay, loại xe và loại hình tổ chức) và ảnh chụp nhanh về không gian ô tô nói chung tại Việt Nam. Bối cảnh cạnh tranh của các công ty lớn bao gồm Toyota Financial Services Vietnam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Sacom, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, Ngân hàng Tiên Phong và HD Saison đã được đề cập rộng rãi đề cập đến tổng quan về công ty, chiến lược kinh doanh chính, USP, tài chính xe hơi, sản phẩm và dịch vụ, thị phần, thế mạnh, tài chính và nhiều thông số khác. Phân tích chuỗi giá trị đã được coi trọng hàng đầu, bao gồm vai trò và bản chất của các thực thể chính, cùng với việc đề cập đến các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp chính và các điểm đau. Báo cáo cũng bao gồm phân tích ngành trong tương lai (bằng tín dụng được giải ngân và dư nợ cho vay mua ô tô), phân khúc thị trường trong tương lai, phân tích SWOT, cơ hội tăng trưởng, mô hình kinh doanh sắp tới, quy định của chính phủ và khuyến nghị của nhà phân tích.