Triển vọng thị trường ô tô đã qua sử dụng Việt Nam đến năm 2026 (Ấn bản thứ hai)
Được thúc đẩy bởi thu nhập khả dụng ngày càng tăng và chuyển sở thích của người tiêu dùng từ xe hai bánh sang xe bốn bánh

About the Report

About the Report

Ấn phẩm có tiêu đề "Triển vọng thị trường ô tô đã qua sử dụng Việt Nam đến năm 2026: Được thúc đẩy bởi thu nhập khả dụng ngày càng tăng và sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng từ xe hai bánh sang xe bốn bánh" cung cấp một phân tích toàn diện về ngành công nghiệp ô tô đã qua sử dụng bằng cách phân tích số liệu thống kê lịch sử và sự phát triển tương ứng trong thị trường ô tô đã qua sử dụng. Báo cáo bao gồm các khía cạnh khác nhau bao gồm quy mô thị trường ngành công nghiệp xe hơi đã qua sử dụng trên cơ sở tổng giá trị giao dịch và khối lượng bán hàng, tổng quan và nguồn gốc, phân tích chuỗi giá trị, hệ sinh thái, ảnh chụp nhanh về mô hình kinh doanh ô tô đã qua sử dụng trực tuyến và ngoại tuyến, xu hướng tăng trưởng và phát triển, thông số quyết định mua, mô hình kinh doanh, phân tích SWOT, Phân tích lực lượng Porter 5, các quy tắc và quy định, tác động của COVID-19, mô hình kinh doanh của Oto, Carmudi và Bonbanh và các yếu tố rủi ro chi phối triển vọng tương lai của ngành. Thông tin chi tiết về bối cảnh cạnh tranh của ngành công nghiệp xe hơi đã qua sử dụng và so sánh chéo giữa những người chơi lớn hoạt động trong hệ sinh thái cụ thể là đại lý bị giam cầm, đại lý đa thương hiệu và nền tảng được phân loại cũng được đề cập trong báo cáo trên cơ sở hồ sơ công ty, quy trình bán ô tô đã qua sử dụng, dịch vụ chính, USP, cơ sở tài chính, thương hiệu xe phổ biến, tổng số danh sách xe đã qua sử dụng, dịch vụ giám định & định giá xe, dịch vụ tư vấn khách hàng, dịch vụ hậu mãi và mô hình kinh doanh. Hơn nữa, báo cáo bao gồm tổng quan về các ngành công nghiệp hỗ trợ như tài chính ô tô, hậu mãi và phụ tùng trên cơ sở quy mô thị trường (tổng cho vay tín dụng đã giải ngân và tổng dư nợ). Báo cáo nhấn mạnh những điểm đau của thị trường tài chính tự động cùng với hồ sơ công ty chi tiết của các tổ chức ngân hàng lớn và NBFC. Báo cáo cũng tập trung vào phân khúc thị trường ô tô đã qua sử dụng Việt Nam theo loại xe (Sedan, SUV, MPV, hatchback và các loại khác); Theo tuổi xe (0-3 năm, 3-5 năm, 5-7 năm và Trên 7 năm); theo vùng (Bắc, Trung và Nam); Theo giá (0-200 triệu đồng, 200-400 triệu đồng, 400-600 triệu đồng, hơn 800 triệu đồng); theo số dặm (0-30.000 km, 30.000-60.000 km, 60.000-80.000 km và hơn 80.000 km); theo thương hiệu xe (Toyota, Ford, Kia, Honda, Hyundai và các hãng khác); theo loại cung cấp (trong nước và nhập khẩu), theo phương thức bán hàng (trực tuyến và ngoại tuyến); bằng cách mua kênh (mua có tổ chức và mua không có tổ chức); Theo tài trợ so với không tài trợ và theo loại tài chính (tài chính có tổ chức và tài trợ không có tổ chức). Báo cáo Thị trường ô tô đã qua sử dụng Việt Nam kết thúc với các dự báo cho tương lai của ngành bao gồm dự báo tổng giá trị giao dịch và doanh số bán hàng vào năm 2026, và các nhà phân tích nhận định về tương lai làm nổi bật các cơ hội chính.