Triển vọng Thị trường Dịch vụ Thể hình Việt Nam đến năm 2023 - Theo Thời hạn Đăng ký, Theo Tổ chức và Không có Tổ chức, Theo Dòng Doanh thu (Phí thành viên và Phí Huấn luyện viên Cá nhân)

About the Report

About the Report

Báo cáo có tiêu đề "Triển vọng thị trường dịch vụ thể hình Việt Nam đến năm 2023 - Theo thời gian đăng ký, theo tổ chức và không có tổ chức, theo dòng doanh thu (Phí thành viên và phí huấn luyện viên cá nhân)" cung cấp một phân tích toàn diện về thị trường dịch vụ thể dục của Việt Nam. Báo cáo bao gồm các khía cạnh khác nhau bao gồm tổng quan thị trường, chu kỳ kinh doanh, hệ sinh thái, các vấn đề và thách thức, xu hướng và phát triển, phân tích SWOT, bối cảnh cạnh tranh và các quy định của chính phủ. Báo cáo kết luận với dự báo thị trường và các khuyến nghị của nhà phân tích nêu bật các cơ hội và cảnh báo chính.

Tổng quan thị trường
Doanh thu ngành Dịch vụ Thể hình Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ CAGR hai con số dương trong giai đoạn 2013-2018. Thị trường đang ở giai đoạn phát triển với tiềm năng mở rộng trong tương lai ở cả khu vực đô thị và ngoại thành. Tổng thị trường dịch vụ thể dục tại Việt Nam ngày càng mở rộng. Các yếu tố khác nhau hỗ trợ tăng trưởng bao gồm chi tiêu lớn của các công ty cho các hoạt động quảng bá thương hiệu và tiếp thị, bao gồm quảng cáo truyền hình, khuyến mãi người nổi tiếng, quảng cáo trên báo để duy trì khả năng hiển thị của trung tâm thể dục, tăng ý thức về sức khỏe trong dân số, đặc biệt là trong độ tuổi (15-64) tuổi. Tăng thu nhập khả dụng, nâng cao nhận thức về béo phì và khắc phục các vấn đề sức khỏe như tiểu đường, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu về các trung tâm dịch vụ thể dục tại Việt Nam.

Phân khúc thị trường

Theo cấu trúc thị trường: Các trung tâm thể dục không tổ chức chiếm lĩnh mạnh mẽ thị trường dịch vụ thể dục Việt Nam. Các trung tâm thể dục không có tổ chức đóng góp hơn một nửa doanh thu tính đến năm 2018. Trong khi đó, các trung tâm dịch vụ thể dục có tổ chức chiếm một phần nhỏ về số lượng cửa hàng thể dục so với các cửa hàng không có tổ chức. Các trung tâm thể dục có tổ chức chỉ có sự hiện diện chính ở khu vực thành thị, trong khi các trung tâm thể dục không có tổ chức có sự hiện diện của họ trong thị trường tổng thể giúp thống trị lĩnh vực này.

Theo thời gian đăng ký: Phần lớn khách hàng thích mua tư cách thành viên hàng năm và hàng quý phần lớn là do chiết khấu tốt hơn. Những người thử các phòng tập thể dục có tổ chức mới cũng thường đăng ký đăng ký hàng quý để kiểm tra mọi dịch vụ được cung cấp bởi trung tâm thể dục. Trong khi đó, tư cách thành viên một tháng và đăng ký nửa năm chiếm tỷ trọng doanh thu bằng nhau trên thị trường dịch vụ thể dục Việt Nam trong năm 2018.

Theo số lượng phòng tập thể dục: Các trung tâm thể dục có tổ chức chủ yếu nằm ở khu vực thành thị vì chúng chủ yếu được ưa thích bởi những người thuộc nhóm thu nhập cao và có phí thành viên cao có nhu cầu thấp ở các khu vực ngoại ô của Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng trung tâm dịch vụ thể dục thể thao tối đa, tiếp theo là Hà Nội, trong khi, các trung tâm dịch vụ thể dục chưa được tổ chức đã chiếm ưu thế chủ yếu ở hầu hết các vùng của đất nước bao gồm cả khu vực thành thị cũng như ngoại thành.

Theo số lượng thành viên phòng tập thể dục: Các trung tâm thể dục có tổ chức phục vụ cho một phần nhỏ khán giả vì họ nhắm mục tiêu đến nhóm thu nhập cao hơn sống ở khu vực thành thị. Do đó, có nhiều thành viên hơn trong các trung tâm thể dục không có tổ chức.

Theo dòng doanh thu: Các trung tâm dịch vụ thể dục chủ yếu có hai nguồn tạo doanh thu như phí thành viên và phí do huấn luyện viên cá nhân tính. Trong các trung tâm dịch vụ thể dục, phần lớn doanh thu đã được tạo ra thông qua phí thành viên được tính từ khách hàng vì nó nắm giữ hơn một nửa thị phần tạo doanh thu trong thị trường dịch vụ thể dục. Doanh thu từ phí huấn luyện viên cá nhân có thị phần nhỏ hơn trên thị trường.

Bối cảnh cạnh tranh
Sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thể dục thể thao Việt Nam đã bị phân mảnh cao đối với thị trường chung. Thị trường dịch vụ thể dục có tổ chức tại Việt Nam tập trung. Các trung tâm Fitness &; Yoga California chiếm thị phần doanh thu cao nhất trong thị trường dịch vụ thể dục có tổ chức, tiếp theo là thể dục ưu tú, Fit24 và các trung tâm khác. Những người chơi trên thị trường này cạnh tranh trên cơ sở phí thành viên, Chất lượng dịch vụ, Chuyên môn và Dịch vụ giá trị gia tăng. Huấn luyện viên cá nhân là một yếu tố chính khác cho sự cạnh tranh giữa các trung tâm thể dục có tổ chức và không có tổ chức.

Triển vọng tương lai thị trường
Thị trường đã được dự đoán sẽ cho thấy sự tăng trưởng đáng kể ở mức hai con số trong giai đoạn dự báo (2018-2023E). Tăng trưởng trong giai đoạn này dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi sự gia tăng số lượng người mới tham gia vào thị trường, tăng trưởng thu nhập khả dụng hộ gia đình của người dân, tăng dân số dưới độ tuổi 15 - 64 tuổi và các dịch vụ bổ sung được cung cấp bởi các trung tâm dịch vụ thể dục trên thị trường.

Các phân đoạn chính được bảo hiểm

Theo loại thị trường (số lượng thành viên phòng tập thể dục và số lượng phòng tập thể dục)
Thị trường có tổ chức
Chợ chưa tổ chức

Theo nguồn doanh thu
Phí thành viên
Đào tạo cá nhân

Theo số lượng phòng tập thể dục theo phí đăng ký
0-5 triệu VNĐ
5-12 triệu VNĐ
Trên 12 triệu VNĐ

Theo thời gian đăng ký
1 tháng
3 Tháng
6 Tháng
12 Tháng

Đối tượng mục tiêu chính
Trung tâm thể dục có tổ chức và không có tổ chức
Các nhà sản xuất thiết bị thể dục
Cơ quan thể thao
Công ty cổ phần tư nhân
Hiệp hội huấn luyện viên và đào tạo thể hình

Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo
Giai đoạn lịch sử: 2013-2018
Thời gian dự báo: 2019-2023

Các trung tâm thể dục lớn được bảo hiểm
Trung tâm Thể dục và Yoga California
Thể hình ưu tú
Phù hợp24
AKC Thể hình
Trung tâm thể dục MMA Gym
Citigym
Đường cong
Nutrifort Fitness
Thể dục nâng cao
Trung tâm Yoga – VYOGA World 3/2
Star Fitness HCM
Trung tâm thể hình Diamond
Times Plus Fitness và Yoga
Body Fit Fitness và Yoga
Platinum Fitness và Kinesis
Trung tâm VShape Fitness &; Yoga
Swequity Ultimate Fitness
Phòng Gym Thanh Hải
Câu lạc bộ N
Trung tâm thể dục và yoga quan trọng
MD Thể dục
Trung tâm Lykos Kickfitness
Thể hình chữ N
KBE Thể dục
AE Fitness
Yoga phổ quát
Thể dục và Yoga mới
Trung tâm thể dục và yoga Igym
Olympic Nha Trang Gym &; Fitness
CLB gym T&V Fitness
CLB Kendo Hà Nội
Teekiu Thể hình
Phòng tập thể dục Body SHAPE

Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo
Tóm tắt điều hành
Phương pháp nghiên cứu
Thị trường dịch vụ thể dục tại Việt Nam: Genesis &; Tổng quan
Hệ sinh thái thị trường dịch vụ thể dục thể thao Việt Nam
Ảnh chụp thị trường dịch vụ thể hình Việt Nam trên Huấn luyện viên cá nhân
Quy mô thị trường dịch vụ thể dục tại Việt Nam
Phân khúc thị trường dịch vụ thể dục Việt Nam theo cơ cấu thị trường (có tổ chức và không có tổ chức),
Phân khúc thị trường dịch vụ thể hình Việt Nam theo thời gian đăng ký (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm),
Phân khúc thị trường dịch vụ thể hình Việt Nam theo dòng doanh thu (phí thành viên và phí huấn luyện viên cá nhân)
Phân khúc thị trường dịch vụ thể dục thể thao Việt Nam theo phí thuê bao (0-5 triệu đồng, 5-12 triệu đồng và trên 12 triệu đồng)
Phân tích SWOT thị trường dịch vụ thể dục Việt Nam
Kịch bản cạnh tranh thị trường dịch vụ thể dục thể hình Việt Nam
Hồ sơ công ty của các câu lạc bộ thể hình lớn tại Việt Nam
Dịch vụ thể dục thể thao Việt Nam Triển vọng tương lai
Ảnh chụp nhanh về thị trường dịch vụ thể dục khác của Việt Nam
Khuyến nghị phân tích thị trường dịch vụ thể dục tại Việt Nam

 

Products

Products

  • Theo loại thị trường (số lượng thành viên phòng tập thể dục và số phòng tập thể dục) (thị trường có tổ chức và thị trường không có tổ chức)
  • Theo nguồn thu (phí thành viên, đào tạo cá nhân)
  • Theo số phòng tập theo phí thuê bao (0-5 triệu đồng, 5-12 triệu đồng và trên 12 triệu đồng)
  • Theo thời gian đăng ký (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng)


Companies

Trung tâm Thể dục và Yoga California

Thể hình ưu tú

Phù hợp24

AKC Thể hình

Trung tâm thể dục MMA Gym

Citigym

Đường cong

Nutrifort Fitness

Thể dục nâng cao

Trung tâm Yoga – VYOGA World 3/2

Star Fitness HCM

Trung tâm thể hình Diamond

Times Plus Fitness và Yoga

Body Fit Fitness và Yoga

Platinum Fitness và Kinesis

Trung tâm VShape Fitness &; Yoga

Swequity Ultimate Fitness

Phòng Gym Thanh Hải

Trung tâm thể dục và yoga quan trọng

MD Thể dục

Trung tâm Lykos Kickfitness

Olympic Nha Trang Gym & Fitness

CLB gym T&V Fitness

CLB Kendo Hà Nội

Teekiu Thể hình

Phòng tập thể dục Body SHAPE

Original

Vital fitness and yoga center

Table of Contents

Table of Contents

1. Tóm tắt điều hành

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Định nghĩa thị trường
2.2. Tên viết tắt
2.3. Phương pháp nghiên cứu hợp nhất
2.4. Biến (Phụ thuộc và Độc lập)
2.5. Ma trận tương quan
2.6. Ma trận hồi quy
2.7. Hạn chế

3. Hệ sinh thái - Phía cung

4. Tổng quan và Genesis

4.1. Tổng quan thị trường
4.2. Chu kỳ kinh doanh

5. Quy mô thị trường, (2013-2018)

5.1. Theo doanh thu, số lượng thành viên và số lượng trung tâm thể hình, 2013-2018

6. Phân khúc thị trường

6.1. Theo cấu trúc thị trường (có tổ chức và không có tổ chức) và theo nguồn doanh thu (phí thành viên và huấn luyện viên cá nhân), 2018
6.2. Theo số lượng phòng tập và thành viên phòng tập (Có tổ chức và không có tổ chức), 2018
6.3. Bằng phí thuê bao (0-5 triệu đồng, 5-12 triệu đồng trở lên 12 triệu đồng), 2018
6.4. Theo thời gian đăng ký (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng), 2018

7. Ảnh chụp nhanh về thị trường đào tạo cá nhân

7.1. Thị trường đào tạo cá nhân tại Việt Nam (CPD, số lượng huấn luyện viên cá nhân, nhu cầu huấn luyện viên cá nhân, đào tạo cá nhân tự do)
7.2. Khóa học chứng chỉ dành cho giảng viên
7.3. So sánh chéo về huấn luyện viên cá nhân (Số lượng huấn luyện viên cá nhân, Số buổi tập được thực hiện trong một ngày và Phí được tính mỗi ngày tại các Trung tâm thể dục có tổ chức), 2018

8. Mô hình đầu tư thành lập Trung tâm thể hình tại Việt Nam

9. Quy định của Chính phủ

10. Xu hướng và sự phát triển

11. Các vấn đề và thách thức

12.1. Thông số ra quyết định tham gia trung tâm thể hình tại Việt Nam
12.2 Những điểm đau chính mà khách hàng phải đối mặt trong một trung tâm thể dục

13. Ảnh chụp các dịch vụ thể dục khác tại Việt Nam (Zumba, Pilates, Power Yoga và Martial Arts)

14. Phân tích SWOT của thị trường dịch vụ thể hình Việt Nam

15. Bối cảnh cạnh tranh tại thị trường thể hình Việt Nam

15.1 Kịch bản cạnh tranh (cấu trúc thị trường, người chơi chính, thông số cạnh tranh)
15.2. Thị phần của các công ty lớn – Theo doanh thu, 2018
15.3. Thị phần của các công ty lớn - Theo số lượng thành viên, 2018
15.4. Thị phần của các công ty lớn - Theo số lượng trung tâm, 2018
15.5. So sánh chéo các cầu thủ chính (số lượng trung tâm, thành viên trung bình trên mỗi trung tâm, tổng số thành viên, phí thường niên, phí hàng tháng, số lượng huấn luyện viên cá nhân (PT) trên mỗi trung tâm, tổng số huấn luyện viên cá nhân, chi phí của một buổi PT, số buổi PT hàng ngày)
15.6. Bản đồ nhiệt của các trung tâm thể dục có tổ chức lớn (Yoga, Pilates, Zumba, Thể dục nhịp điệu, Body Pump, Body Attack, Kick Boxing, Võ thuật, Spinning, Sauna, Phòng thay đồ, AB Blaster, Boot Camp, Salsa, Juice Bar, Sàn tập gym, Khu vực tập tạ, Tập thể dục nhóm, Huấn luyện cá nhân, Hồ bơi, Phòng chờ Thành viên, Quần vợt, RPM, SPA / Jacuzzi, Tập thể dục ảo, Máy phân tích chất béo, Phòng xông hơi, Thẩm mỹ viện và Dụng cụ tập thể dục)

16. Hồ sơ công ty của những người chơi chính (Tổng quan về công ty, Dịch vụ chính, Chiến lược tiếp thị, Chiến lược kinh doanh, Phí đăng ký, Số lượng giảng viên cá nhân, Số lượng thành viên, USP và các thông số khác)

16.1. Trung tâm Thể dục và Yoga California
16.2. Thể hình ưu tú
16.3. Phù hợp24
16.4. AKC Fitness
16.5. Trung tâm thể hình MMA Gym
16.6. Phòng tập thể dục Citigym
16.7. Đường cong
16.8. Nutrifort Fitness
16.9. Thể dục nâng cao và Phòng tập thể dục
16.10. Trung tâm Yoga – Vyoga world 3/2

17. Triển vọng và dự báo tương lai, (2018-2023E)

17.1. Theo doanh thu, số lượng hội viên và số lượng trung tâm thể dục, 2018-2023E
17.2. Theo cấu trúc thị trường (có tổ chức và không có tổ chức) và theo nguồn thu (phí thành viên và huấn luyện viên cá nhân), 2023E
17.3. Theo số lượng phòng tập và thành viên phòng tập (có tổ chức và không có tổ chức), 2023E

18. Ảnh chụp thiết bị thể dục Việt Nam

19. Khuyến nghị của nhà phân tích - Yếu tố thành công

Disclaimer

Liên hệ với chúng tôi

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?
Get Price Break-up

Why Buy From US?

RRR
Refine Robust Result (RRR) Framework

What makes us stand out is that our consultants follows Robust, Refine and Result (RRR) methodology. i.e. Robust for clear definitions, approaches and sanity checking, Refine for differentiating respondents facts and opinions and Result for presenting data with story

reach
Our Reach Is Unmatched

We have set a benchmark in the industry by offering our clients with syndicated and customized market research reports featuring coverage of entire market as well as meticulous research and analyst insights.

Research
Shifting the Research Paradigm

While we don't replace traditional research, we flip the method upside down. Our dual approach of Top Bottom & Bottom Top ensures quality deliverable by not just verifying company fundamentals but also looking at the sector and macroeconomic factors.

Insite
More Insights-Better Decisions

With one step in the future, our research team constantly tries to show you the bigger picture. We help with some of the tough questions you may encounter along the way: How is the industry positioned? Best marketing channel? KPI's of competitors? By aligning every element, we help maximize success.

Trust
Transparency and Trust

Our report gives you instant access to the answers and sources that other companies might choose to hide. We elaborate each steps of research methodology we have used and showcase you the sample size to earn your trust.

support
Round the Clock Support

If you need any support, we are here! We pride ourselves on universe strength, data quality, and quick, friendly, and professional service.

Why Client Choose Us?

400000+ Reports in repository
150+ Consulting project a year
100+ Analysts
8000+ Client Queries in 2022


Trusted By 2500+ Brands

57d550132662369.Y3JvcCw5MjAsNzIwLDE4Niww.jpg 281-2811535_walgreens-logo-transparent-walgreens-boots-alliance-logo.png 623ad2f0dc24e3470d853fe7e44b8043.jpeg_200x200.jpg 1200px-Roche_Logo.svg.png Abbott_Laboratories_logo.svg (1).png Amway_(logo).svg.png AsahiKASEI_logo.svg.png Kimia_Farma_logo.svg.png logo_black4.png Mannatech_new_logo.png mcv18201_AIIMSPG.jpg Practo_new_logo.png premedion-spa-&-prevention-logo.png Reckitt_Benckiser_Logo.png telomere-diagnostics_owler_20160927_165825_original.png 57d550132662369.Y3JvcCw5MjAsNzIwLDE4Niww.jpg 281-2811535_walgreens-logo-transparent-walgreens-boots-alliance-logo.png 623ad2f0dc24e3470d853fe7e44b8043.jpeg_200x200.jpg 1200px-Roche_Logo.svg.png Abbott_Laboratories_logo.svg (1).png Amway_(logo).svg.png AsahiKASEI_logo.svg.png Kimia_Farma_logo.svg.png logo_black4.png Mannatech_new_logo.png mcv18201_AIIMSPG.jpg Practo_new_logo.png premedion-spa-&-prevention-logo.png Reckitt_Benckiser_Logo.png telomere-diagnostics_owler_20160927_165825_original.png