Triển vọng thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam đến năm 2026F – Được thúc đẩy bởi nhận thức về nha khoa ngày càng tăng, du lịch nha khoa, chi phí dịch vụ nha khoa thấp hơn và các sáng kiến mạnh mẽ của chính phủ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe

About the Report

About the Report

Báo cáo "Triển vọng thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam đến năm 2026F – Được thúc đẩy bởi nhận thức về nha khoa ngày càng tăng, du lịch nha khoa, chi phí dịch vụ nha khoa thấp hơn và các sáng kiến mạnh mẽ của chính phủ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe" của Ken Research cung cấp một phân tích toàn diện về tiềm năng của ngành dịch vụ nha khoa tại Việt Nam. Báo cáo cũng đề cập đến tổng quan và nguồn gốc của ngành, quy mô thị trường về doanh thu phát sinh; phân khúc thị trường theo loại hình dịch vụ, theo người dùng cuối, theo phòng khám nha khoa, theo bộ phận doanh thu, theo thành phố; các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng và động lực, thách thức và nút thắt, xu hướng thúc đẩy việc áp dụng đổi mới kỹ thuật số; khung pháp lý; phân tích người dùng cuối, phân tích ngành, bối cảnh cạnh tranh bao gồm kịch bản cạnh tranh, thị phần của những người chơi lớn trên cơ sở số lượng phòng khám nha khoa có mặt trên khắp Việt Nam. Báo cáo kết luận với các dự báo thị trường trong tương lai của từng phân khúc sản phẩm và các khuyến nghị của nhà phân tích.

Phân tích chi tiết về thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

Việt Nam có các phòng khám nha khoa được trang bị tốt cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và các gói điều trị nha khoa toàn diện cho khách du lịch y tế với giá cả phải chăng. Thị trường Dịch vụ Nha khoa Việt Nam hiện đang ở giai đoạn tăng trưởng do các phòng khám nha khoa độc lập ngày càng tăng, nhu cầu về hiệu quả chi phí, sự quan tâm cá nhân và nâng cấp công nghệ.

Phân khúc thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

 • Theo loại dịch vụ:

Dịch vụ nha khoa nội nha đã chiếm lĩnh thị trường, đóng góp phần lớn thị phần vào thị trường so với phần còn lại của các dịch vụ nha khoa.

 • Bởi người dùng cuối:

Phòng khám nha khoa đóng góp nhiều hơn cho thị trường, đóng góp phần lớn thị phần so với các bệnh viện về dịch vụ nha khoa vì mọi người chỉ thích bệnh viện phẫu thuật nha khoa lớn.

 • Bởi các phòng khám nha khoa:

Các phòng khám nha khoa không có tổ chức chiếm lĩnh thị trường, đóng góp phần lớn thị phần so với các phòng khám nha khoa có tổ chức vì nhân viên nha khoa không có giấy phép là phổ biến trong số những người Việt Nam có thu nhập thấp hơn, những người không có khả năng chi trả cho các bác sĩ có trình độ.

 • Theo bộ phận doanh thu:

Phần lớn thị phần Dịch vụ Nha khoa bị chi phối bởi các dịch vụ trong nước so với các dịch vụ nha khoa quốc tế cho khách du lịch.

 • Theo thành phố:
 • Hồ Chí Minh, là nơi đóng góp chính của phân khúc này, đã đăng ký thị phần lớn hơn so với các thành phố còn lại do sự tập trung cao hơn của các dịch vụ Nha khoa trong khu vực.

Bối cảnh cạnh tranh tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

Thị trường Dịch vụ Nha khoa Việt Nam là thị trường phân mảnh cao với Nha Khoa Kim là công ty dẫn đầu thị trường duy nhất trên thị trường do số lượng phòng khám nha khoa cao nhất và không có nha sĩ trên mỗi phòng khám trên khắp Việt Nam. Các công ty khác trên thị trường bao gồm Nha Khoa Paris Dental Group, Nha Khoa Đăng Lưu, Anna Dental Care, Nha Khoa parkway, Nha Khoa Lan Anh, Phòng khám Nha khoa Sài Gòn BH, Phòng khám Nha khoa Westway, Phòng khám Nha khoa Quốc tế Việt Đức, v.v. Các công ty trong thị trường dịch vụ nha khoa tại Việt Nam đang cạnh tranh dựa trên số lượng nha sĩ, số lượng ghế nha khoa, kích thước vé trung bình, giờ cao điểm, chế độ đặt phòng và các phương pháp điều trị chính được cung cấp.

 

Triển vọng và dự báo thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ trong giai đoạn 2021-2026F do các vấn đề nha khoa gia tăng và độ bao phủ bảo hiểm cao trên toàn quốc. Ý thức về Nha khoa ngày càng tăng trong dân số Việt Nam, cùng với sức mua ngày càng tăng, được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Các phân đoạn chính được bảo hiểm

Thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam:

 • Theo loại dịch vụ:
 • Nội nha
 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Phục hình răng
 • Chỉnh răng
 • Nha chu
 • Những người khác (loại bỏ răng khôn, chấn thương mặt, phẫu thuật chỉnh hàm và các tiểu phẫu khác)
 • Bởi người dùng cuối:
 • Phòng khám nha khoa (có tổ chức + không có tổ chức)
 • Bệnh viện
 • Bởi các phòng khám nha khoa:
 • Phòng khám nha khoa không có tổ chức
 • Phòng khám nha khoa có tổ chức
 • Theo bộ phận doanh thu:
 • Nội trợ
 • Du lịch quốc tế
 • Theo thành phố:
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Haiphong
 • Thơ
 • Đồng Nai
 • Khác (Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cảm Hoa, Đắc Lạc, v.v.)

Đối tượng mục tiêu chính

 • Nhà cung cấp dịch vụ nha khoa
 • Nhà phân phối thiết bị nha khoa
 • Các nhà sản xuất thiết bị nha khoa
 • Phòng khám nha khoa
 • Bệnh viện
 • Công ty chăm sóc sức khỏe
 • Dược phẩm Companies
 • Cơ quan du lịch
 • Cơ quan chính phủ &; Cơ quan quản lý

Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo:

 • Năm lịch sử: 2018-2021
 • Năm cơ sở: 2021
 • Giai đoạn dự báo: 2021– 2026F

Các công ty được bảo hiểm:

Nhà cung cấp dịch vụ nha khoa

 • Nha Khoa Kim
 • Nha Khoa Paris Dental Group
 • Nhà Khoa Đăng Lưu
 • Chăm sóc nha khoa Anna
 • Đường công viên Nha Khoa
 • Nha Khoa Lan Anh
 • Phòng khám nha khoa SaiGon BH
 • Phòng khám nha khoa Westway
 • Phòng khám Nha khoa Quốc tế Việt Đức
 • Trung tâm Nha khoa Quốc tế Serenity
 • Nha khoa Cẩm Tú
 • Phòng khám Nha khoa Quốc tế Westcoast
 • Nha khoa East Rose
 • Tập đoàn Nha khoa Elite
 • Phòng khám nha khoa Starlight
 • Phòng khám Nha khoa Úc

Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo

 • Tổng quan thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Tổng quan về chăm sóc sức khỏe Việt Nam
 • Hệ sinh thái thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Chu kỳ kinh doanh và nguồn gốc của thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Phân tích người dùng cuối về thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Hành trình tiêu dùng tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Điểm đau của người tiêu dùng tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Phân tích ngành dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Phân tích SWOT của thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Động lực tăng trưởng chính trong thị trường dịch vụ nha khoa tại Việt Nam
 • Những thách thức và nút thắt lớn trong thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Khung pháp lý tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Bối cảnh cạnh tranh tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam
 • Thị phần của các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa lớn tại Việt Nam
 • Phân tích chi tiết thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam (Quy mô và phân khúc thị trường, 2016-2021; Quy mô và phân khúc thị trường trong tương lai, 2021-2026F)
 • Cơ hội thị trường và khuyến nghị của nhà phân tích

 

Products

Products

 

Các phân đoạn chính được bảo hiểm

Thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam:

 • Theo loại dịch vụ:
 • Nội nha
 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Phục hình răng
 • Chỉnh răng
 • Nha chu
 • Những người khác (loại bỏ răng khôn, chấn thương mặt, phẫu thuật chỉnh hàm và các tiểu phẫu khác)
 • Bởi người dùng cuối:
 • Phòng khám nha khoa (có tổ chức + không có tổ chức)
 • Bệnh viện
 • Bởi các phòng khám nha khoa:
 • Phòng khám nha khoa không có tổ chức
 • Phòng khám nha khoa có tổ chức
 • Theo bộ phận doanh thu:
 • Nội trợ
 • Du lịch quốc tế
 • Theo thành phố:
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Haiphong
 • Thơ
 • Đồng Nai
 • Khác (Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cảm Hoa, Đắc Lạc, v.v.)

Đối tượng mục tiêu chính

 • Nhà cung cấp dịch vụ nha khoa
 • Nhà phân phối thiết bị nha khoa
 • Các nhà sản xuất thiết bị nha khoa
 • Phòng khám nha khoa
 • Bệnh viện
 • Công ty chăm sóc sức khỏe
 • Dược phẩm Companies
 • Cơ quan du lịch
 • Cơ quan chính phủ &; Cơ quan quản lý

Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo:

 • Năm lịch sử: 2018-2021
 • Năm cơ sở: 2021
 • Giai đoạn dự báo: 2021– 2026F

 


Companies

Các công ty được bảo hiểm:

Nhà cung cấp dịch vụ nha khoa

 • Nha Khoa Kim
 • Nha Khoa Paris Dental Group
 • Nhà Khoa Đăng Lưu
 • Chăm sóc nha khoa Anna
 • Đường công viên Nha Khoa
 • Nha Khoa Lan Anh
 • Phòng khám nha khoa SaiGon BH
 • Phòng khám nha khoa Westway
 • Phòng khám Nha khoa Quốc tế Việt Đức
 • Trung tâm Nha khoa Quốc tế Serenity
 • Nha khoa Cẩm Tú
 • Phòng khám Nha khoa Quốc tế Westcoast
 • Nha khoa East Rose
 • Tập đoàn Nha khoa Elite
 • Phòng khám nha khoa Starlight
 • Phòng khám Nha khoa Úc

 

Table of Contents

Table of Contents

1. Tóm tắt điều hành

1.1 Tóm tắt: Thị trường Dịch vụ Nha khoa Việt Nam, 2018-2026F

2. Tổng quan về quốc gia Việt Nam

2.1 Nhân khẩu học quốc gia, 2021

2.2 Phân tích dân số Việt Nam, 2021

3. Tổng quan về chăm sóc sức khỏe Việt Nam

3.1 Cơ cấu y tế Việt Nam

3.2 Tổng quan về chăm sóc sức khỏe Việt Nam

3.3 Hồ sơ Nha khoa Việt Nam

3.4 Bệnh viện, bác sĩ và giường bệnh Việt Nam theo khu vực, 2021

3.5 Bảo hiểm Y tế Việt Nam

3.6 Du lịch nha khoa tại Việt Nam, 2021

4. Tổng quan thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

4.1 Hệ sinh thái thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

4.2 Chu kỳ kinh doanh và nguồn gốc của thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

4.3 Dòng thời gian của những người chơi lớn trong thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

4.4 Phân tích quy mô thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam, 2018-2021

5. Phân khúc thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam, 2021

5.1 Theo loại dịch vụ, 2021

5.2 Bởi người dùng cuối, 2021

5.3 Bởi Phòng khám Nha khoa, 2021

5.4 Theo Bộ phận Doanh thu, 2021

5.5 Theo thành phố, 2021

6. Phân tích người dùng cuối về thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

6.1 Phân tích người tiêu dùng của thị trường chăm sóc nha khoa Việt Nam

6.2 Hành trình của người tiêu dùng với tư cách là bệnh nhân nha khoa tại các phòng khám nha khoa

6.3 Nỗi đau của người tiêu dùng tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

6.4 Quy trình ra quyết định đưa vào danh sách rút gọn phòng khám nha khoa

7. Phân tích ngành thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

7.1 Phân tích SWOT của thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

7.2 Các động lực tăng trưởng chính trong thị trường dịch vụ nha khoa tại Việt Nam

7.3 Xu hướng thúc đẩy việc áp dụng đổi mới kỹ thuật số

7.4 Những thách thức lớn mà thị trường chăm sóc nha khoa Việt Nam phải đối mặt

7.5 Các cơ quan quản lý tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

8. Khung cạnh tranh cho thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam và bảng giá cho các công ty lớn

8.1 Thị phần của các công ty lớn trên thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

8.2 So sánh chéo các công ty lớn trên thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

8.3 Bảng chi phí thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

8.4 Bảng giá Phòng khám Nha khoa Kim tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

8.5 Bảng Giá Phòng Khám Nha Khoa Paris Tại Thị Trường Dịch Vụ Nha Khoa Việt Nam

8.6 Bảng giá Phòng khám Nha khoa Đăng Lưu tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

8.7 Bảng giá phòng khám Nha Khoa Parkway tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

9. Tác động của Covid-19 đến thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

9.1 Tác động của Covid-19 đến thị trường chăm sóc răng miệng Việt Nam

9.2 Các vấn đề về hướng dẫn và quy định của Chính phủ Việt Nam

9.3 Ứng phó với đại dịch Covid-19 của chuỗi nha khoa

10. Triển vọng và dự báo tương lai của ngành, 2021-2026F

10.1 Phân tích quy mô thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam, 2021-2026F

10.2 Theo loại dịch vụ, 2026F

10.3 Bởi người dùng cuối và phòng khám nha khoa, 2026F

10.4 Theo thành phố, 2026F

11. Cơ hội thị trường và khuyến nghị của nhà phân tích

11.1 Các yếu tố cần xem xét khi thành lập phòng khám nha khoa tại Việt Nam

11.2 Các phương pháp hay nhất để xây dựng chuỗi thực hành nha khoa thành công

11.3 Chiến lược tăng trưởng của thị trường chăm sóc nha khoa Việt Nam

12. Phương pháp nghiên cứu

12.1 Định nghĩa và giả định thị trường

12.2 Viết tắt

12.3 Phương pháp tiếp cận định cỡ thị trường

12.4 Phương pháp nghiên cứu hợp nhất

12.5 Bao gồm kích thước mẫu

12.6 Hạn chế nghiên cứu &; Kết luận trong tương lai

13. Disclaimer

14. Liên hệ với chúng tôi

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?
Get Price Break-up

Why Buy From US?

RRR
Refine Robust Result (RRR) Framework

What makes us stand out is that our consultants follows Robust, Refine and Result (RRR) methodology. i.e. Robust for clear definitions, approaches and sanity checking, Refine for differentiating respondents facts and opinions and Result for presenting data with story

reach
Our Reach Is Unmatched

We have set a benchmark in the industry by offering our clients with syndicated and customized market research reports featuring coverage of entire market as well as meticulous research and analyst insights.

Research
Shifting the Research Paradigm

While we don't replace traditional research, we flip the method upside down. Our dual approach of Top Bottom & Bottom Top ensures quality deliverable by not just verifying company fundamentals but also looking at the sector and macroeconomic factors.

Insite
More Insights-Better Decisions

With one step in the future, our research team constantly tries to show you the bigger picture. We help with some of the tough questions you may encounter along the way: How is the industry positioned? Best marketing channel? KPI's of competitors? By aligning every element, we help maximize success.

Trust
Transparency and Trust

Our report gives you instant access to the answers and sources that other companies might choose to hide. We elaborate each steps of research methodology we have used and showcase you the sample size to earn your trust.

support
Round the Clock Support

If you need any support, we are here! We pride ourselves on universe strength, data quality, and quick, friendly, and professional service.

Why Client Choose Us?

400000+ Reports in repository
150+ Consulting project a year
100+ Analysts
8000+ Client Queries in 2022


Trusted By 2500+ Brands

57d550132662369.Y3JvcCw5MjAsNzIwLDE4Niww.jpg 281-2811535_walgreens-logo-transparent-walgreens-boots-alliance-logo.png 623ad2f0dc24e3470d853fe7e44b8043.jpeg_200x200.jpg 1200px-Roche_Logo.svg.png Abbott_Laboratories_logo.svg (1).png Amway_(logo).svg.png AsahiKASEI_logo.svg.png Kimia_Farma_logo.svg.png logo_black4.png Mannatech_new_logo.png mcv18201_AIIMSPG.jpg Practo_new_logo.png premedion-spa-&-prevention-logo.png Reckitt_Benckiser_Logo.png telomere-diagnostics_owler_20160927_165825_original.png 57d550132662369.Y3JvcCw5MjAsNzIwLDE4Niww.jpg 281-2811535_walgreens-logo-transparent-walgreens-boots-alliance-logo.png 623ad2f0dc24e3470d853fe7e44b8043.jpeg_200x200.jpg 1200px-Roche_Logo.svg.png Abbott_Laboratories_logo.svg (1).png Amway_(logo).svg.png AsahiKASEI_logo.svg.png Kimia_Farma_logo.svg.png logo_black4.png Mannatech_new_logo.png mcv18201_AIIMSPG.jpg Practo_new_logo.png premedion-spa-&-prevention-logo.png Reckitt_Benckiser_Logo.png telomere-diagnostics_owler_20160927_165825_original.png