Thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam Triển vọng đến năm 2027
Được thúc đẩy bởi các quy định và ưu đãi được cập nhật bởi Chính phủ Việt Nam và những lo ngại về biến đổi khí hậu

About the Report

About the Report

Báo cáo cung cấp một phân tích toàn diện về tiềm năng của ngành công nghiệp thiết bị PV năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Báo cáo bao gồm tổng quan và nguồn gốc của ngành, quy mô thị trường trên cơ sở Doanh thu và Công suất lắp đặt.

Phân khúc thị trường của nó bao gồmLoại công nghệ, Người dùng cuối, Khu vực, Gắn kết, Kết nối; các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng và động lực, thách thức và nút thắt, xu hướng thúc đẩy áp dụng kỹ thuật số; khung pháp lý; phân tích ngành, bối cảnh cạnh tranh bao gồm kịch bản cạnh tranh và thị phần của những người chơi lớn trên cơ sở công suất lắp đặt. Báo cáo kết luận với các dự báo thị trường trong tương lai của từng phân khúc và các khuyến nghị của nhà phân tích.

Tổng quan thị trường:

Theo ước tính của Ken Researchthị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam - tăng trưởng với tốc độ CAGR là 192,62% trong giai đoạn 2017-2022P - dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 12,64% trong giai đoạn dự báo 2023E-2027E, nhờ những cải tiến công nghệ và giảm chi phí theo chiều dọc.

 • Đến năm 2021, 99,90% khu vực thành thị được sử dụng điện và 99,40% khu vực nông thôn được sử dụng điện, làm cho tỷ lệ thâm nhập điện tổng thể của cả nước đạt mức cao và phát triển.
 • Lưới điện của Việt Nam, EVN, ban đầu được thiết kế cho các nguồn tài nguyên thông thường cũng đang được phát triển để tạo điều kiện cho năng lượng thông qua các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời.


Xu hướng chính theo phân khúc thị trường:

Theo loại hình công nghệ: Tấm pin đơn tinh thể chiếm phần lớn thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam. Giữa các tấm đơn tinh thể &; đa tinh thể, tấm đầu tiên có hiệu suất và tạo năng lượng cao hơn so với tấm sau.

Theo loại khu vực: Tính đến năm 2022, miền Nam Việt Nam chiếm lĩnh thị trường vì đây là khu vực kinh tế phát triển nhất cả nước. Miền Nam Việt Nam phát triển nhanh hơn phần còn lại của đất nước về PV năng lượng mặt trời do lợi thế địa lý của nó là nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn.

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thiết bị PV năng lượng mặt trời bị phân mảnh vừa phải với đủ nhà cung cấp trên thị trường. Tuy nhiên, hầu hết thị trường bị chiếm giữ bởi các nhà đầu tư nước ngoài, với Trung Quốc chiếm phần lớn thị phần. Các thông số cạnh tranh là: Công suất lắp đặt, Hiệu suất mô-đun, Văn phòng bán hàng và Thời gian bảo hành, trong đó Trina Solar &; JA Solar là nhà phát triển lớn nhất trong nước, sở hữu ~ 43% cổ phần cùng nhau trên cơ sở Tổng công suất PV năng lượng mặt trời đã lắp đặt tính đến năm 2022.

Triển vọng tương lai

Thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn 2017-2022P, do Quy hoạch phát triển điện VIII và ý định của Chính phủ phát triển sản xuất điện mặt trời như một ngành kinh tế mới.

Chính phủ đã thiết lập để đáp ứng lượng khí thải carbon ròng bằng không vào năm 2050 trong nước và hy vọng 43% tổng sản lượng điện sẽ có nguồn gốc từ Năng lượng mặt trời.

 

Scope Of The Report

Scope of the Report

Theo loại công nghệ

 • Đơn tinh thể
 • Đa tinh thể
 • Màng mỏng

Theo khu vực

 

 • Hướng nam
 • Tây Nguyên
 • Hướng bắc

Theo loại người dùng cuối

 

 • Thương mại
 • Công nghiệp
 • Khu dân cư

Theo loại lắp đặt

 • Gắn trên mặt đất
 • Điện mặt trời áp mái

Theo loại kết nối

 • Trên lưới
 • Ngoài lưới
Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Products

Products

Đối tượng mục tiêu chính – Các tổ chức và thực thể có thể hưởng lợi bằng cách đăng ký báo cáo này

 • Các nhà sản xuất mô-đun PV năng lượng mặt trời
 • Công ty biến tần PV năng lượng mặt trời
 • EPC / Nhà phát triển
 • Chủ sở hữu nhà máy điện / Tiện ích
 • Các công ty vận hành & bảo trì (O&M)
 • Cộng đồng nhà đầu tư
 • Công ty tài chính
 • Cơ quan chính phủ &; Tổ chức công nghiệp
 • Các bên liên quan khác


Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo

 • Giai đoạn lịch sử: 2017-2022P
 • Năm cơ sở: 2022P
 • Thời gian dự báo: 2023E-2027E


Companies

Những người chơi chính được đề cập trong báo cáo

Các thực thể bên cung cấp

 • Trina năng lượng mặt trời
 • Jasolar
 • Irex
 • Năng lượng mặt trời Boviet
 • Năng lượng mặt trời Canada
 • Năng lượng mặt trời Jinko
 • Long
 • Năng lượng mặt trời đầu tiên
 • Mặt trời mọc

Table of Contents

Table of Contents

1. Tóm tắt điều hành

1.1. Tóm tắt: Thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam

2. Tổng quan về quốc gia Việt Nam

2.1. Triển vọng nhân khẩu học - xã hội Việt Nam
2.2. Bối cảnh kinh tế và dân số nước ngoài của Việt Nam

3. Tổng quan thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam

4. Quy mô thị trường thiết bị điện mặt trời tại Việt Nam

5. Tổng quan thị trường thiết bị PV năng lượng mặt trời tại Việt Nam

5.1. Hệ sinh thái các đơn vị chủ yếu trong thị trường thiết bị điện mặt trời tại Việt Nam
5.2. Giới thiệu về thị trường thiết bị điện mặt trời tại Việt Nam

6. Phân khúc thị trường

6.1. Phân khúc về loại hình công nghệ (đơn tinh thể, đa tinh thể, màng mỏng) 2022
6.2. Phân khúc về loại người dùng cuối (thương mại, công nghiệp, dân cư) 2022
6.3. Phân chia loại hình (Nam, Tây Nguyên, Nam) 2022
6.4. Phân khúc loại lắp đặt (gắn trên mặt đất, điện mặt trời áp mái) 2022
6.5. Phân đoạn về loại kết nối (on-grid, off-grid) 2022P

7. Phân tích ngành

7.1. Xu hướng & Phát triển trên thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam
7.2. Động lực tăng trưởng của thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam
7.3. Các quy định & ưu đãi của Chính phủ tại thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam
7.4. Các dự án &; đầu tư sắp tới tại thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam
7.5. Những thách thức &; vấn đề phải đối mặt trên thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam

8. Phân tích nhu cầu

8.1. TAM, SAM, SOM của thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam
8.2. Phân tích nhu cầu thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam

9. Bối cảnh cạnh tranh

9.1. Tổng quan về cuộc thi Thị trường thiết bị điện mặt trời tại Việt Nam
9.2. Phân tích ma trận BCG của thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam
9.3. So sánh chéo các cầu thủ hàng đầu
9.4. Điểm mạnh &; Điểm yếu của những người chơi hàng đầu

10. Triển vọng và dự báo tương lai, 2023E-2027E

11. Nghiên cứu điển hình

12. Tác động của COVID

13. Khuyến nghị của nhà phân tích

14. Phương pháp nghiên cứu

Disclaimer

Liên hệ với chúng tôi

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?
Get Price Break-up

Research Methodology

Research Methodology

Bước 1: Nghiên cứu toàn diện đã được thực hiện để xác định danh sách các công ty lớn có mặt trên thị trường thiết bị PV năng lượng mặt trời của Việt Nam.

Bước 2: Các nhà phân tích đã tiến hành nghiên cứu dựa trên bàn làm việc cũng như nghiên cứu sơ cấp để hiểu chuỗi giá trị, mô hình kinh doanh, xu hướng ngành và đối chiếu số liệu thống kê về thông tin cấp ngành như mục đích thanh toán, giai đoạn công ty, loại chế độ đặt phòng và các lĩnh vực khác để tạo ra giả thuyết cấp độ ban đầu. Thông tin cấp công ty cũng đã được khám phá bằng cách tham khảo thông cáo báo chí, báo cáo hàng năm, báo cáo tài chính và các tài liệu khác để hiểu thông tin cơ bản xung quanh những người chơi chính.

Bước 3 (Phương pháp tiếp cận quy mô thị trường): Quy mô thị trường và CAGR được xác định thông qua chính trong suốt thời gian nghiên cứu, phỏng vấn các giám đốc điều hành cấp C, Giám đốc và VP, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh để hiểu chuỗi giá trị, hiểu biết và xu hướng của Thiết bị PV năng lượng mặt trời tại Việt Nam và các động lực tăng trưởng và thách thức mà người chơi phải đối mặt.

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Thời gian nghiên cứu của Báo cáo thị trường này là gì?

Thị trường thiết bị PV năng lượng mặt trời Việt Nam được đề cập từ năm 2017–2027E trong báo cáo này, bao gồm dự báo cho năm 2023E-2027E.

Các yếu tố chính thúc đẩy thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam là gì?

Vị trí địa lý và các sáng kiến của Chính phủ có khả năng thúc đẩy sự tăng trưởng trong thị trường thiết bị PV năng lượng mặt trời Việt Nam.

Những người chơi trên thị trường thiết bị PV năng lượng mặt trời Việt Nam là ai?

Trina Solar, JA Solar, Jinko Solar là những người chơi trên thị trường thiết bị PV năng lượng mặt trời Việt Nam.

Một số quy định của Chính phủ đối với thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam là gì?

Quy hoạch điện VIII, Luật Điện lực Việt Nam năm 2004, Luật Tiết kiệm và tiết kiệm năng lượng năm 2010 và Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo năm 2015 là một số Quy định của Chính phủ đối với thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam.

Khu vực nào là khu vực kinh tế phát triển nhất trong cả nước?

Miền Nam Việt Nam bị chi phối nhiều bởi công suất điện mặt trời với 70% thị phần.

Why Buy From US?

RRR
Refine Robust Result (RRR) Framework

What makes us stand out is that our consultants follows Robust, Refine and Result (RRR) methodology. i.e. Robust for clear definitions, approaches and sanity checking, Refine for differentiating respondents facts and opinions and Result for presenting data with story

reach
Our Reach Is Unmatched

We have set a benchmark in the industry by offering our clients with syndicated and customized market research reports featuring coverage of entire market as well as meticulous research and analyst insights.

Research
Shifting the Research Paradigm

While we don't replace traditional research, we flip the method upside down. Our dual approach of Top Bottom & Bottom Top ensures quality deliverable by not just verifying company fundamentals but also looking at the sector and macroeconomic factors.

Insite
More Insights-Better Decisions

With one step in the future, our research team constantly tries to show you the bigger picture. We help with some of the tough questions you may encounter along the way: How is the industry positioned? Best marketing channel? KPI's of competitors? By aligning every element, we help maximize success.

Trust
Transparency and Trust

Our report gives you instant access to the answers and sources that other companies might choose to hide. We elaborate each steps of research methodology we have used and showcase you the sample size to earn your trust.

support
Round the Clock Support

If you need any support, we are here! We pride ourselves on universe strength, data quality, and quick, friendly, and professional service.

Why Client Choose Us?

400000+ Reports in repository
150+ Consulting project a year
100+ Analysts
8000+ Client Queries in 2022


Trusted By 2500+ Brands

9ce6ba0912763a007c4cd61e87275c08.jpg 1280px-KONE.svg.png 2560px-ABB_logo.svg.png 2560px-Honeywell_logo.svg.png alpha.png anchor-logo-403919ABA9-seeklogo.com.png AsahiKASEI_logo.svg.png Avis-Logo-1964.png Bharat_Logo.jpg download.png Duracell_logo.svg.png evluma-logo-bk-bl.png Gea_Matal-logo-38D04C469D-seeklogo.com.png General_Electric_logo.svg.png image001.jpg logo (1).png Logo (2).png logo.png Panasonic_logo_(Blue).svg.png roto_pumps_logo_v2.jpg 9ce6ba0912763a007c4cd61e87275c08.jpg 1280px-KONE.svg.png 2560px-ABB_logo.svg.png 2560px-Honeywell_logo.svg.png alpha.png anchor-logo-403919ABA9-seeklogo.com.png AsahiKASEI_logo.svg.png Avis-Logo-1964.png Bharat_Logo.jpg download.png Duracell_logo.svg.png evluma-logo-bk-bl.png Gea_Matal-logo-38D04C469D-seeklogo.com.png General_Electric_logo.svg.png image001.jpg logo (1).png Logo (2).png logo.png Panasonic_logo_(Blue).svg.png roto_pumps_logo_v2.jpg