Bối cảnh thị trường giáo dục y khoa Việt Nam - Chương trình giảng dạy dựa trên kết quả bắt đầu với những tuyên bố rõ ràng rõ ràng rằng sinh viên tốt nghiệp y khoa nên chứng minh các tiêu chuẩn chuyên môn được chấp nhận

About the Report

About the Report

Báo cáo có tiêu đề "Bối cảnh thị trường giáo dục y khoa Việt Nam - Chương trình giảng dạy dựa trên kết quả bắt đầu với những tuyên bố rõ ràng, rõ ràng rằng sinh viên tốt nghiệp y khoa nên chứng minh các tiêu chuẩn chuyên môn được chấp nhận" cung cấp một phân tích toàn diện về hệ thống giáo dục y tế ở Việt Nam cùng với những ưu điểm và hạn chế của nó. Nó bao gồm phân tích chi tiết về Giáo dục Bác sĩ cũng như các khóa học chuyên ngành như Nội khoa và Nhãn khoa tại Việt Nam. Báo cáo cũng bao gồm tổng quan về ngành giáo dục y tế cũng như phân khúc các trường cao đẳng trên cơ sở loại hình tổ chức và phân khúc xác định sự hiện diện của các trường cao đẳng y tế khác nhau trên toàn quốc cả khu vực và tiểu bang. Quy trình lựa chọn các khóa học cử nhân và chuyên ngành đã được đề xuất dưới dạng sơ đồ dòng chảy để hiểu rõ hơn về quy trình nhập học tại Việt Nam. Báo cáo kết luận tất cả các trường cao đẳng y tế được so sánh trên các ngành dọc khác nhau như tổng số sinh viên tốt nghiệp, năm cổ điển, các khóa học được cung cấp, khoa, khu vực, loại và lệ phí.

Thách thức và yếu tố thúc đẩy thị trường giáo dục y khoa tại Việt Nam

Ngành Giáo dục Y khoa Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức vĩ mô và vi mô. Mỗi thách thức có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Chất lượng Giáo dục và Số lượng Chuyên gia Y tế thịnh hành trong Ngành. Một số thách thức lớn mà ngành phải đối mặt là thiếu kỳ thi tuyển sinh tiêu chuẩn, Cơ quan theo luật định và quy định như Hội đồng Y khoa, Thiếu các kênh đầu vào tiêu chuẩn cho các chương trình cư trú, giáo trình đa dạng và phụ thuộc nhiều vào nền tảng lý thuyết.

Yếu tố chính trong thị trường giáo dục y khoa Việt Nam chủ yếu là khả năng đáp ứng sinh viên y khoa và sự mất cân bằng trong hệ sinh thái y tế với sự gia tăng nhân viên hỗ trợ như bác sĩ nhãn khoa và kỹ thuật viên.

Tổng quan và quy mô thị trường giáo dục y tế bác sĩ.

Việt Nam là một trong những quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, nhưng nó cho thấy sự thiếu bác sĩ đáng lo ngại. Giáo dục y khoa là một yếu tố quan trọng góp phần vào vấn đề này, nhưng ít ai biết về hệ thống hiện đang được áp dụng ở Việt Nam

Trong khi các kỳ thi được yêu cầu để tốt nghiệp, việc thiếu một kỳ thi cấp giấy phép quốc gia gây khó khăn cho việc đảm bảo rằng một tiêu chuẩn chất lượng trên toàn quốc tồn tại, cả ở chính các trường đại học y cũng như giữa các bác sĩ tốt nghiệp từ họ. Việc xây dựng và tổ chức một kỳ thi quốc gia sẽ đưa ra một tiêu chuẩn đào tạo trong toàn bộ hệ thống giáo dục y tế của Việt Nam

Tổng quan và quy mô thị trường giáo dục nội khoa

Nội khoa hoặc nội tổng quát là chuyên khoa y tế liên quan đến việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh nội. Nó thường bị nhầm lẫn với một bác sĩ đa khoa, nhưng Nội khoa là một khóa học chuyên ngành được thực hiện sau khi có bằng Cử nhân cơ bản.

Nội khoa được chia thành 16 phân khúc liên kết và thành phần bao gồm Bác sĩ ngực, Tim, Thấp khớp, Tiêu hóa, Lão khoa, Ung thư nội khoa, Vi sinh, Thận và các phân khúc khác. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn quan trọng với lượng tiêu thụ cao nhất. Không có kỳ thi đặc biệt nào được thực hiện cho Nội trú trong Nội khoa. Quá trình tuyển sinh phụ thuộc vào các cuộc phỏng vấn chuyên ngành được thực hiện bởi các trường cao đẳng respecitive cung cấp chương trình.

Giáo dục nhãn khoa Tổng quan và quy mô thị trường

Khoảng 80-90% trẻ em ở Đông Á bị cận thị; Đó là một dịch bệnh. Điều này là do trẻ em lớn lên trước nhiều màn hình. Do sự gia tăng các bệnh liên quan đến mắt như vậy, nhu cầu về bác sĩ nhãn khoa ở Việt Nam ngày càng tăng. Hiện nay, tại Việt Nam chưa có nhiều bác sĩ nhãn khoa. Do đó, trong tương lai, sẽ có sự gia tăng số lượng ghế nhãn khoa tại Việt Nam. Chương trình nội trú về nhãn khoa kéo dài hơn ba năm và được công nhận bởi các khoa y tương ứng tại Việt Nam.

Các phân đoạn chính được bảo hiểm


Cơ sở phân khúc thị trường Loại hình tổ chức (Số lượng trường cao đẳng)

 • Cao đẳng tư thục
 • Cao đẳng công lập


Cơ sở phân khúc thị trường Khu vực (Số lượng trường cao đẳng)

 • Khu vực miền Trung
 • Khu vực miền Nam
 • Khu vực phía Bắc


Bác sĩ

 • Quy trình nhập học
 • Tình trạng nhập học
 • Quy trình tuyển chọn
 • Tổng số sinh viên tốt nghiệp
 • Tổng số lượng nhập học


Khoa nội

 • Quy trình nhập học
 • Tình trạng nhập học
 • Quy trình tuyển chọn
 • Tổng số sinh viên tốt nghiệp
 • Tổng số lượng nhập học


Khoa mắt

 • Quy trình nhập học
 • Tình trạng nhập học
 • Quy trình tuyển chọn
 • Tổng số sinh viên tốt nghiệp
 • Tổng số lượng nhập học


Đối tượng mục tiêu chính

 • Cao đẳng Y tế Công lập
 • Cao đẳng y tế tư nhân
 • Sinh viên có nguyện vọng của Cử nhân Giáo dục Y tế
 • Sinh viên tham vọng của Thạc sĩ Giáo dục Y tế, đặc biệt là Nội khoa và Nhãn khoa


Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo:

 • Năm cơ sở: 2020
 • Thời gian nghiên cứu: 2016–2020


Các trường cao đẳng được bảo hiểm:


Toàn cảnh về các cơ sở giáo dục Y khoa Việt Nam bao gồm các khoa y của các trường cao đẳng sau,

 • Đại học Y Hà Nội
 • Trường ĐH Y Dược TP.
 • Trường Đại học Y Dược Huế
 • Trường Đại học Y Dược Cần Thơ – Khoa Y
 • Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Đại học Y Dược Hải Phòng
 • Trường Đại học Quân y Việt Nam
 • Trường Đại học Y Dược Thái Bình
 • Đại học Y Dược Thái Nguyên
 • Trường Đại học Tây Nguyên, Khoa Y Dược
 • Đại học Võ Trường Toản, Khoa Y
 • Trường Đại học Y khoa Tân Tạo
 • Đại học Quốc gia Hà Nội


Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo

 • Giáo dục Y khoa Việt NamGiới thiệu
 • Bức tranh toàn cảnh chi tiết về các trường cao đẳng tư thục và công lập
 • Hệ sinh thái thị trường
 • Cơ sở phân khúc thị trường Tổ chức và khu vực
 • Quy trình nhập học cho cả khóa học Cử nhân và Thạc sĩ
 • Phân tích chi tiết về các khóa học bác sĩ (Quy mô thị trường trên cơ sở tuyển sinh và sinh viên tốt nghiệp với số liệu thống kê cho từng trường cao đẳng)
 • Phân tích chi tiết về quy mô thị trường nội khoa trên cơ sở tuyển sinh và sinh viên tốt nghiệp với số liệu thống kê cho từng trường cao đẳng)
 • Phân tích chi tiết về quy mô thị trường nhãn khoa trên cơ sở tuyển sinh đầu vào và sinh viên tốt nghiệp với số liệu thống kê cho từng trường cao đẳng)
 • Các trường đại học, cao đẳng lớn tại Việt NamThị trường Giáo dục Y khoa

Products

Products

Các phân đoạn chính được bảo hiểm


Cơ sở phân khúc thị trường Loại hình tổ chức (Số lượng trường cao đẳng)

 • Cao đẳng tư thục
 • Cao đẳng công lập


Cơ sở phân khúc thị trường Khu vực (Số lượng trường cao đẳng)

 • Khu vực miền Trung
 • Khu vực miền Nam
 • Khu vực phía Bắc


Bác sĩ

 • Quy trình nhập học
 • Tình trạng nhập học
 • Quy trình tuyển chọn
 • Tổng số sinh viên tốt nghiệp
 • Tổng số lượng nhập học


Khoa nội

 • Quy trình nhập học
 • Tình trạng nhập học
 • Quy trình tuyển chọn
 • Tổng số sinh viên tốt nghiệp
 • Tổng số lượng nhập học


Khoa mắt

 • Quy trình nhập học
 • Tình trạng nhập học
 • Quy trình tuyển chọn
 • Tổng số sinh viên tốt nghiệp
 • Tổng số lượng nhập học


Đối tượng mục tiêu chính

 • Cao đẳng Y tế Công lập
 • Cao đẳng y tế tư nhân
 • Sinh viên có nguyện vọng của Cử nhân Giáo dục Y tế
 • Sinh viên tham vọng của Thạc sĩ Giáo dục Y tế, đặc biệt là Nội khoa và Nhãn khoa


Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo:

 • Năm cơ sở: 2020
 • Thời gian nghiên cứu: 2016–2020


Companies

Các trường cao đẳng được bảo hiểm:


Toàn cảnh về các cơ sở giáo dục Y khoa Việt Nam bao gồm các khoa y của các trường cao đẳng sau,

 • Đại học Y Hà Nội
 • Trường ĐH Y Dược TP.
 • Trường Đại học Y Dược Huế
 • Trường Đại học Y Dược Cần Thơ – Khoa Y
 • Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Đại học Y Dược Hải Phòng
 • Trường Đại học Quân y Việt Nam
 • Trường Đại học Y Dược Thái Bình
 • Đại học Y Dược Thái Nguyên
 • Trường Đại học Tây Nguyên, Khoa Y Dược
 • Đại học Võ Trường Toản, Khoa Y
 • Trường Đại học Y khoa Tân Tạo
 • Đại học Quốc gia Hà Nội

Table of Contents

Table of Contents

1. Tổng quan về thị trường giáo dục y tế Việt Nam

1.1 Tóm tắt thị trường giáo dục y khoa Việt Nam
1.2 Tổng quan về thị trường giáo dục y khoa Việt Nam
1.3 Bối cảnh chi tiết các trường Cao đẳng Y tế tư thục tại Việt Nam
1.4 Bức tranh toàn cảnh chi tiết các trường Cao đẳng Y tế công lập tại Việt Nam

2. Phân khúc thị trường

2.1 Phân khúc thị trường trên cơ sở loại hình tổ chức
(Các trường đại học công lập và tư thục), 2020
2.2 Phân khúc thị trường trên cơ sở Vùng (Bắc, Trung và Nam), 2020
2.3 Phân khúc thị trường trên cơ sở Chuyên khoa (Bác sĩ, Nội khoa, Nhãn khoa), 2020

3. Hệ sinh thái

3.1 Hệ sinh thái của tất cả các trường Cao đẳng Y tế và các cơ quan chủ quản tại Việt Nam

4. Xu hướng &; Thách thức trong ngành Giáo dục Y khoa Việt Nam

4.1 Thách thức hoặc Điểm đau và Giải pháp cho tất cả các bên liên quan tại Việt Nam
4.2 Thị trường giáo dục y tế
4.3 Hỗ trợ cho tất cả các bên liên quan trong thị trường Giáo dục Y khoa Việt Nam

5. Quy trình tuyển sinh vào các trường Y Việt Nam

5.1 Sơ đồ dòng chảy cho quá trình nhập học

6. Giáo dục y khoa cho các khóa học bác sĩ tại Việt Nam

6.1 Tổng quan chung để trở thành một bác sĩ tại Việt Nam
6.2 Tổng tuyển sinh và bác sĩ sau đại học cho mỗi trường cao đẳng tại Việt Nam

7. Các khóa học chuyên khoa tại Việt Nam (Nội khoa và Nhãn khoa)

7.1 Giáo dục y khoa cho các khóa học Nội khoa tại Việt Nam
7.2 Tổng quan về nội khoa tổng quát tại Việt Nam
7.3 Tổng tuyển sinh, tuyển sinh và bác sĩ nội khoa sau đại học tại Việt Nam
7.4 Giáo dục y khoa cho các khóa học nhãn khoa tại Việt Nam
7.5 Tổng quan về y tế tổng quát để trở thành Bác sĩ nhãn khoa tại Việt Nam
7.6 Tổng tuyển sinh, tuyển sinh và bác sĩ nhãn khoa sau đại học tại Việt Nam

8. So sánh chéo giữa các trường Cao đẳng Y khoa lớn tại Việt Nam, 2020

8.1 Các thông số được xem xét cho So sánh chéo là tổng số giảng viên, không. sinh viên tốt nghiệp, loại tổ chức và học phí.

9. Phụ lục

10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

11. Liên hệ với chúng tôi

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?
Get Price Break-up

Why Buy From US?

RRR
Refine Robust Result (RRR) Framework

What makes us stand out is that our consultants follows Robust, Refine and Result (RRR) methodology. i.e. Robust for clear definitions, approaches and sanity checking, Refine for differentiating respondents facts and opinions and Result for presenting data with story

reach
Our Reach Is Unmatched

We have set a benchmark in the industry by offering our clients with syndicated and customized market research reports featuring coverage of entire market as well as meticulous research and analyst insights.

Research
Shifting the Research Paradigm

While we don't replace traditional research, we flip the method upside down. Our dual approach of Top Bottom & Bottom Top ensures quality deliverable by not just verifying company fundamentals but also looking at the sector and macroeconomic factors.

Insite
More Insights-Better Decisions

With one step in the future, our research team constantly tries to show you the bigger picture. We help with some of the tough questions you may encounter along the way: How is the industry positioned? Best marketing channel? KPI's of competitors? By aligning every element, we help maximize success.

Trust
Transparency and Trust

Our report gives you instant access to the answers and sources that other companies might choose to hide. We elaborate each steps of research methodology we have used and showcase you the sample size to earn your trust.

support
Round the Clock Support

If you need any support, we are here! We pride ourselves on universe strength, data quality, and quick, friendly, and professional service.

Why Client Choose Us?

400000+ Reports in repository
150+ Consulting project a year
100+ Analysts
8000+ Client Queries in 2022


Trusted By 2500+ Brands

13.jpg 175-1756488_pearson-education-logo-hd-png-download.png 186-1864820_logo-gems-png-gems-education-transparent-png.png 1200px-NIIT_Technologies_Logo.svg.png 2560px-Macmillan_Cancer_Support_logo.svg.png 1526450653GIA.jpg Amity_University_logo.png download (1).png download (2).png download (3).png download.png InfoPro-Learning-logo-Sq.png logo.png logo_toi.png Purdue-University-Logo.png stacked_1200px_130327.jpg Wiley_Wordmark_black.png 13.jpg 175-1756488_pearson-education-logo-hd-png-download.png 186-1864820_logo-gems-png-gems-education-transparent-png.png 1200px-NIIT_Technologies_Logo.svg.png 2560px-Macmillan_Cancer_Support_logo.svg.png 1526450653GIA.jpg Amity_University_logo.png download (1).png download (2).png download (3).png download.png InfoPro-Learning-logo-Sq.png logo.png logo_toi.png Purdue-University-Logo.png stacked_1200px_130327.jpg Wiley_Wordmark_black.png